English


低成本印刷解决方案

特点 价格超低,质量够用
尺寸 <210*285mm
注意事项
  1. 以下价格不含设计费、打样费。其它服务另行报价
  2. 本服务为拼版印刷服务,印刷时需兼顾同一版面所有客户的颜色要求。故每次印刷会有不大于10%的颜色误差
  3. 若颜色要求比较高,建议单独出片打样作为参考对色,需支付70元/P,1~2个工作日完成。(即使参考对色,仍然无法保证颜色与打样稿完全一致。)
设计师注意事项
  1. 请将页面设定为210×285mm(四边各做2mm出血)。
  2. 画面中的文字应离裁切线3mm以外。
截稿时间 每天17:00,超过17:00算做第二天定稿
制作周期 文件收到并确认无误后,最终定稿后3个工作日内制作完毕
送货时间(上海) 制作完成后1个工作日内送达。
免费送货区域 徐汇区、长宁区(古北路以东)、原静安区、黄浦区。( 其他范围按实际成本收取快递费用)

 

128克铜版纸

张数 500 1000 2000 3000 5000
单面价格 310 350 460 620 750
双面价格 330 400 540 650 770

 

150克铜版纸

张数 500 1000 2000 3000 5000
单面价格 320 360 490 660 800
双面价格 350 420 580 680 810

 

200克铜版纸

张数 500 1000 2000 3000 5000
单面价格 430 500 650 850 1280
双面价格 480 540 720 920 1370

 

250克铜版纸

张数 500 1000 2000 3000 5000
单面价格 470 570 750 1000 1430
双面价格 510 640 860 1040 1530

 

Paper A: 300克铜版纸

张数 200 400 500 1000 2000
单面价格 320 510 530 750 930
双面价格 380 580 630 880 1140

 

Paper B: 265克白卡纸

张数 200 400 500 1000 2000
单面价格 520 640 730 1030 1240
双面价格 600 720 870 1300 1450

 

Paper F

张数 200 400 500 1000 2000
单面价格 520 640 730 1030 1240
双面价格 600 720 870 1300 1450

 

Paper G

张数 200 400 500 1000
单面价格 480 540 570 760
双面价格 590 650 730 1030

 

Paper J

张数 200 400 500 1000 2000
单面价格 490 610 680 1000 1220
双面价格 570 660 780 1200 1380

 

Paper T

张数 200 400 500 1000 2000
单面价格 640 760 860 1300 1720
双面价格 760 810 990 1380 1980

 

Paper L

张数 200 400 500 1000 2000
单面价格 520 640 730 1030 1240
双面价格 600 720 870 1300 1450

 

Paper M

张数 200 400 500 1000 2000
单面价格 520 640 730 1030 1240
双面价格 600 720 870 1300 1450

 

Paper W: 光膜不干胶

张数 200 400 500 1000
价格 440 550 620 840