English


低成本印刷解决方案

特点 单面双面价格一样,超低价格,质量够用
注意事项
  1. 以下价格不含设计费、打样费。其它服务另行报价
  2. 您最终得到的产品数量可能会少4%,因此如果您需要确切的印量,请按照数量更多一档订购。
  3. 本服务为拼版印刷服务,印刷时需兼顾同一版面所有客户的颜色要求。故每次印刷会有小于10%的颜色误差
  4. 若颜色要求比较高,建议开版胶印,成本较高。
设计师注意事项
  1. 请将边各做2mm出血。
  2. 画面中的文字应离裁切线3mm以外。
截稿时间 每天17:00,超过17:00算做第二天定稿
制作周期 文件收到并确认无误后,最终定稿后2~3个工作日内制作完毕
免费送货条件 1. 单笔订单超过199元。
2. 使用第三方快递送达,正常情况1个工作日送达。
3. 送货地区:江、浙、沪地区。
4. 不包含任何大于A4尺寸的展板类,玻璃瓷器,等难包装易破损项目
收费送货 1. 不满足免费送货条件的订单,PICJOY将按快递成本收取运费,每件商品最低15元起。
2. 加急订单,将按成本收取运费,使用即时快递服务,上海市区范围内1-2小时即可送达,每件商品最低25元起。

 

150克铜版纸

张数 200 500 1000 2000 3000 4000 5000
210*140mm - 430 430 460 600 600 710
210*285mm - 430 460 600 710 780 870

210*297mm

216*280mm

420*285mm

- 590 670 940 1160 1290 1490

 

200克铜版纸

张数 200 500 1000 2000 3000 4000 5000
210*140mm - 510 510 630 850 850 1060
210*285mm - 510 630 850 1060 1350 1350

210*297mm

216*280mm

420*285mm

- 770 1000 1430 1860 2440 2440

 

250克铜版纸

张数 200 500 1000 2000 3000 4000 5000
210*140mm - 570 570 730 960 960 1180
210*285mm - 570 730 960 1180 1640 1640

210*297mm

216*280mm

420*285mm

- 880 1200 1660 2090 3030 3030

 

300克铜版纸(Paper A)

张数 200 500 1000 2000 3000 4000 5000
210*140mm 490 560 560 730 960 960 1200
210*285mm 490 560 730 960 1200 1720 1720

210*297mm

216*280mm

420*285mm

730 860 1200 1660 2130 3190 3190

 

260克白卡,莱尼,绅士,雅柔,刚古(Paper B, F, M, L, J)

张数 200 500 1000 2000 3000 4000 5000
210*140mm 650 770 770 990 1560 1560 -
210*285mm 650 770 990 1560 - - 3010

210*297mm

216*280mm

420*285mm

1030 1290 1720 2860 - - 5750

 

285克 米色珠光,冰白珠光(Paper T,T1)

张数 200 500 1000 2000 3000 4000 5000
210*140mm 740 1070 1070 1710 2830 2830 -
210*285mm 740 1070 1710 2830 - - 5780

210*297mm

216*280mm

420*285mm

1230 1890 3170 5390 - - 11300

 

100克,80克 双胶纸

张数 200 500 1000 2000 3000 4000 5000
210*140mm - 440 440 490 630 630 770
210*285mm - 440 490 630 770 - 1040

210*297mm

216*280mm

420*285mm

- 610 730 1000 1270 - 1820